Fogjunk össze, hogy megmaradhassunk MAGYARNAK!
Kezdőlap         English
aries.hu
Justice for Hungary!
The Art World
ARIES Üzleti Weblapok
Egészség - Egység - Erő!
Rabok legyünk vagy SZABADOK?


Twitter LinkedIn YouTube Facebook Flickr MySpace Popular Social Networks Communities


Kik és kinek az érdekében hamisítják a Magyar történelmet?

A magyar nemzet az isteni szeretet, az igazság népe, a “MAGmegőrző” nép. Szent Korona Értékrend, amely elhozza a MAGyar NÉP SZABADságát!

Államalapító Árpád fejedelem és a Turul nemzetség kijelölte népe számára a helyes utat.

Mátyás, az igazságos!

Rabok
legyünk vagy SZABADOK!


Szent Turul oldalak
VILÁG TEREMTŐJE ÉS VÉDELMEZŐJE

Szent TURUL madár

Ősvallásunk

A NAP fiai és a HOLD lányai

Ki nem lehet Zseni?

ITT AZ IDŐ MAGYAROK!

Magyar Hiszekegy!

A HAZA MINDEN ELŐTT!

MAGYAR, legyen hited és
lészen országod!


Igazságot Magyarországnak!

Magyar rovásírás titka.

Természetes Gyógynövények

Az új Aranykor küszöbén.

Pozsonyi csata, a Nyugat nagy veresége!

HUN TV

Pálos Rend

Kik hordozzák az európai ősgént?

Kik voltunk, Honnan jöttünk?

Hallgass a szívedre!

Makói gázvagyonról!

Magyarország kiárusítása!

Az összmagyar egységért és megmaradásért.

Kárpát-medence a Földi paradicsomkert.

Az Elhallgatott Hírek!

Igazságok - Mihályfalvi János, Svédország

Nagy Magyarország


Korunk paradoxonja.


Szakmai önéletrajzom
Diplomám másolata
Teljes önéletrajzom

Blogjaim

Blogger Profilom

Google Profilom

Mátyás, az Igazságos!

Aries Busines

Aries Hungary

AriesTrade Network Hungary
aries.hu


Kattintson és küldje el Elektronikus levelét!
E-mail küldés
Domonyi KárolynakA jelképemet,
itt tekintheti meg!


Arvisura.lap.hu

Én vagyok a Világ Világossága...

KIT MAGYARNAK TEREMTETT AZ ÚRISTEN

Őfelsége a Szent Korona


Arvisura = Igazszólás


A Magyar történelem

Rovás ABC

Az államadósságról - Kamat!

Pálos Trend

EU-Nyet

Katonai-indulók

A semmiből, hogyan teremt pénzt a bankrendszer!

Megetett - társadalom!

II. világháború igaz története.

TÖRJÜK MEG
A TURÁNI ÁTKOT!


Amerika ősnyelve magyar

Hungarian Historical Chronology

Elektronikus Könyvtár

Az igazság honlapja.

ÚJ FÖLD - Eckhart Tolle

Vízöntő, az Istentudás korszaka

Partnerek
FVSZME
Magyar Bolt
Magyar Bolt
Magyar rovásírás
Posta Imre
Asztralutazás
HUN Unió
VivaNatura Online TV
Csillag sólyom
StartLap.hu
Spiritiszta
MagyarHon
Viharsarok
Erdélyi Polgár
Aranyló

Attila király jelképe - TU -URÚ -LU = teremt-védelmez-ember = VILÁG TEREMTŐJE ÉS VÉDELMEZŐJE
Fogjunk össze, hogy megmaradhassunk MAGYARNAK!

MAGYAR, legyen hited és lészen országod!

HITVALLÁS
Domonyi Károly
Domonyi Károly
Egy kerecsensólyom-pár fészkelésének nyomon követése fészekkamerával, Szent TURUL

TU -URÚ -LU = teremt-védelmez-ember = VILÁG TEREMTŐJE ÉS VÉDELMEZŐJE

Szent Turul madarunk
A Turul elnevezés tehát tökéletesen hordozza magában azt a tartalmat, amit szimbolizál, azzal a kiegészítéssel, hogy őseink ekkor a teremtett világ alatt a magyarságot és őstörzseit értették.

Összegzésképpen, rendkívül érintőlegesen, az eddigi három tanulmányom alapján is kimondhatjuk tehát, hogy Szent Turul madarunk, több százezer évvel ez előtt,
itt a Kárpát medencében Karácsony = Kerecseny sólyomként,
az újjászülető és felkelő nap szimbólumaként született.

Kivándorló őseinkkel együtt eljutott a világ minden részébe és például a sumer-mahgar eszmerendszerben, megőrizve Napisten mivoltát, új Turul nevét is itt megszerezve, a teremtő és védelmező Jóisten alakját öltötte fel, akit Nimróddal azonosítottak.

2000-től, A MAGyarság tudat ÉLesztÉS, amíg ŐsTen ERŐT AD!

Ezáltal a mindenkori teokratikus hatalom jelképévé vált. A nevében fellépő földi hatalom uralkodói nagyságát növelte, jogát az égből valóként eredeztette.

Innen indult, a közben elárjásodott és elsemitásodott akkori civilizált „nyugati” világ rendkívül változatos formájú megjelenésével történő meghódítására, hogy két-három ezer évvel ezelőtt visszatérjen, eredeti alakjában, új névvel és új felruházott hatalmával az igazából soha el nem hagyott szülőföldjére, ahol ma is őshonos, a Kárpát medencébe.

Miben nyilvánul meg a jelkép világmeghódító szerepe?

Járjon nyitott szemmel, és ha kiterjesztett szárnyú valósághű, vagy stilizált jelképet lát, akkor tudja, hogy ezeknek az alapja, eredete és őse mindig a mi
SZENT KARÁCSONY = SZENT KERECSENY = SZENT TURUL MADARUNK.


"Aki hazája, nemzete sorsa iránt közömbös, az annak árulója!" (I. Rákóczi Ferenc)
"...A pártoskodás a nemzet megrontója." (Gróf Széchenyi István)
Jövőnk, csakis a -

PÁRTOK NÉLKÜLI PARLAMENT

- valódi Népképviseleti Országgyűlés létrehozásával lehet!
A pártok csak pártoskodnak, megosztják s nem képviselik a nemzetet!


MAGYAR SORSOT - MAGYAR KÉZBE!
ÉBREDJ MAGYAR!"Mint templom boltozat úgy feszül a Kárpáti magyar haza felett egy fényes kristály kupola. Egy sugárzó energia mező, arany fény burok, mely befedi a teljes hazát és nemzetet. Megannyi izzó, áttetsző fény-folyókként áramlik az energia benne. Rávetül az anyag világ (3D) valóságára ez a tiszta energia mező (erőtér), és kiszorítja a térből (3D felett) a homályt/ fátylat/ szennyet. Tisztán, torzítatlanul érik el az égi fénytűz hullámai a világunkat.

A fény-boltozatot emberek tartják, élő fényoszlopok.
Ősi lelkek maroknyian.
Szívük sugárzó NapCsillag -ként árasztja ki a fényt magából, aurájuk izzó Napkorong.
Napkoronát viselnek, Turul Nemzettség -beli ősi lelkek.

A haza és a nemzet felett is ott ragyog a Korona, az örvénylő-áramló fény-folyók innen erednek és ide futnak.
A Koronában kristály (ékkő) lüktet, fényszálak futnak belel lentről a MaG(ar) lelkekből, és fényszálak futnak bele fentről.
A Nemzet Egy-Lélek -ként egyesül benne.

A Korona felett Turul madár repül, oltalmazva terjeszti ki szárnyait. Napturul, Fénymadár, ezer és ezer fényszálból szövődik. Tollai ezernyi fénypenge, minden szárnycsapása fényszálak örvénylő kiáramlása. Kettéhasít, felfal minden árnyat/sötétet és magában átlényegíti aranyló fénnyé.

Turul, a Forrás fényének hordozója, a fény-mag-ok hordozója. Turul Nemzettség -béli ősi lelkek, maroknyian, éltetik-táplálják lelkük tüzével fény-táltosukat. Ezer és ezer fényszállal kapcsolódnak élő Turul Táltos Fény Lény -ükhöz.

Turul Nemzettség -béli ősi lelkek, Nimródtól Attilán át Mátyás királyig viselték és működtették a Magyar Koronát, oltalmazták a nemzetet és a hazát.
Ősi lelkek visszatértek, vizet adtak a vízért, lelkeket adtak a lélekért, erőt az erőért.
Helyreállították a Rendet.
Amint fent, úgy lent, amint kint, úgy bent."

 

Become FREE - MAG tudás - Pártok nélkül - Vélemények - Rovásírás - Rabok-Szabadok - Térkép - Szkíta-Hun - MAG ész - Nap és Hold - Petőfi - Paradoxon - MAG Ősvallás - MAGyarságod - SZERetet - Hun-Avar - Kárpát-medence - Hiszekegy - Pozsonyi csata - SZK Alkotmány - SZK Értékrend - Mit kér a Nép! - HAARP - EU-Nyet - Indulók - MAG-vagy - MAG Őshaza - Jézus-Sumer - Island példa - Magyar Ősvallás - Aranykor - Attilától-Koppányig - Árpád Apánk - MAG-lenni - Betelepítés - Igazságot - Rovás-jelkép - MAG EGYsÉG - 8 boldogság - MAG-hit - Kamat - Makói-gáz - Mérgeznek - Idősek - EU-Nyet - Indulók - Kiárusítás - Anahita - Rovás-ABC - Magamról - Önéletrajzom - Választás2011 - Igazságos Mátyás - Csonka Magyarország - tri-A-non! - Gyógynövények - Nibiru - BlogPost - Aries-YouTube - ARIEStart - ARIES links - Aries Hungary - ARIES Üzleti Hálózat - ARIES.hu - aries.hu - Aries Galéria - AriesTrade FB - Aries Hungary FB - Karoly Domonyi FB oldala - Domonyi Károly FB oldala

 


A sötétség nagylelkű. Türelmes. Mindig győz.
Ám erejének szívében ott lakozik a gyengesége: egyetlen magányos gyertya elegendő, hogy elűzze őt.
A szeretet pedig több egy magányos gyertyánál, a szeretet képes lángra lobbantani a csillagokat.

IGAZSÁG! BECSÜLET! TISZTESSÉG!

HUN Miatyánk
HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED,
S TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BÜNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KISÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
A GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG ÖSSZES
HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.

Kr.u. 410-460-ben keletkezett.
Hun ezüstveretes szíjvégen
rovásírással írva.
Kijevi Nemzeti Múzeumban
található.
Maghar Himnusz

Országok országa,
Törvénytudás népe
Napkelet, s Nyugat közt
A Világnak fénye.
Nagy a Te nemzeted,
Nagy a Te végzeted,
Oly messze magasztos,
Hogy föl sem érheted.

Mint a magas mennybolt,
Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere
Szent és sérthetetlen.
Hegyek, árnyas rónák,
Hős Föld büszke népe,
Ez a Te végzeted
Ősi öröksége.

Erős, gazdag vár vagy
De az örök Törvényt
Amit Isten rád rótt,
Vállalnod kell önként
Hogy beteljesüljön
Győzedelmes végzeted:
ÚR OLTÁRA TE VAGY,
EMELD FÖL A FEJED!